Struktūra

Pagrindiniu valdybos organu yra RKC taryba, kuri renka RKC vadovybę. Vadovybę gali sudaryti nuo 9 iki 15 asmenų. Šiuo metu vadovybę sudaro 11 asmenų. Vadovybė renka RKC direktorių. Direktorius yra renkamas kas dvejus metus. Vadovybės nariai kuruoja atskiras RKC veiklos sritis. Vadovybės nariai renkami tam tikram laikotarpiui su galimybe tą laikotarpį pratęsti. 

RKC vadovybė

  • Albina Gasiūnienė (revizinės komisijos pirmininkė)
  • Anna Kutavičienė (informacinės priemonės)
  • Galina Afanasjeva (informaciniai ryšiai)
  • Jelena Konickaja (direktoriaus pav. bei RKC galerijos kuratorė)
  • Jevgenija Avedenij (jaunimo programos)
  • Nina Mackevič (ryšiai su visuomene)
  • Pavel Lavrinec (akademinės programos)
  • Tatjana Jasinskaja (tarptautiniai ryšiai)
  • Vytautas Toleikis (tarptautinės programos)

   Direktorė: Natalija Selina, tel.:  +370 60357 409